-->

ปัจจัยสำคัญที่มีผลราคาเหล็ก

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาเหล็กโดยตรงก็ คือ ราคาวัตถุดิบ และสภาวะการก่อสร้างและราคาในตลาดโลกความต้องการของตลาด  เนื่องจากประเทศไทยมีการแข่งขันแบบทุนนิยมแข่งขันได้อิสสระ พอสินค้าขาดตลาดหรือโดนผูกขาดจากผู้ผลิต และดีลเลอร์ก็จะมีการปรับราคาตามใจชอบ พอสินค้าล้นตลาดก็เทขายจนราคาตกต่ำ บางครั้งราคาถูกมากแต่ตรวจสอบสินค้าก็จะเจอปํญหาสินค้าต่ำกว่าสเปคมากน้ำหนัก ขาดจนไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษส่วนปัจจัยโดยอ้อม จะแยกแยะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินคาดการณ์ได้คร่าวๆดังนี้


1) ราคาน้ำมันและราคาสินแร่ประเภท เช่น ถ่านโค้กที่ใช้ในการหลอมเหล็ก ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น อลูมีเนียม สแตนเลส แม้แต่ราคาโลหะทุกชนิด จะมีต่อสต๊อกของสินค้า    ถ้าราคาเพิ่มขึ้นมากจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นตามด้วย (จากการขนส่งและจิตวิทยา)

 

2) สภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจดีเงินสะพัดก่อสร้างเฟื่องฟูเหล็กจะขึ้นเรื่อยๆไม่มีราคาลง เพราะความต้องการมีมาก รวมทั้งธนาคารปล่อยสินเชื่อที่ส่วนใหญ่ เมื่อเศรษฐกิจดีมีเงินสะพัด  จะต้องอาศัยสิ่งปลูกสร้างในการขอสินเชื่อ การก่อสร้างจะมีมากจนบางครั้ง สินค้าบางรายการขาดตลาดเป็นเวลานานทำให้ราคาเหล็กจะค่อยๆเพิ่มขิ้น(ข้อนี้ เชื่อได้เกือบ 100 เปอร์เซนต์) 

 

 

3) เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ มีการยกบ้านสร้างบ้านใหม่ถือว่ามงคล เหล็กจะขึ้นแทบทุกปี จะมีการก่อสร้างมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดงบประมาณการของทุกธุระกิจจะมีการใช้วัสดุก่อสร้างมาก ถือเป็นฤดูขายของเหล็กด้วย (ยกเว้นปี2552 เนื่องจากราคาตลาดโลกตกต่ำ และเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก)

 

 

4) ย่างเข้าเดือน 6 (มิถุนายน)ฝนตก เหล็กจะมีราคาลดลงบ้าง เนื่องจากการก่อสร้างต้องอาศัยอากาศที่ปลอดโปร่ง โครงการบางโครงการจะชะลอการใช้ลง รวมทั้งธนาคารปิดสิ้นงวดกลางปี ทำให้ปล่อยสินเชื่อออกมาน้อย การอนุมัติเงินของธนาคารใช้จ่ายในการก่อสร้างเพราะพ๊อตช่วงครึ่งปีแรกจะเต็ม  จะชะลอการลงทุนทำให้ราคาเหล็กพลอยลดลงด้วย

 

5) มังกรขยับตัว เมื่อไร มีผลกับราคาทุกที ทั้งขึ้นทั้งลง ตามสภาวะของเศรษฐกิจของพี่เบิ้มของเอเซียมีผลกับประเทศเราด้วย (มังกรคือประเทศจีน) เพราะตลาดของจีนมีบทบาทอย่างมากทั้งในเอเชีย และทั่วโลก  บทบาทของยุโรปและอเมริกาก็ลดลงอย่างมาก ในตลาดราคาเหล็กทำให้จีนมีอิทธิพลและบทบาทต่อราคาเหล็กมากขึ้น ในตลาดโลกทั้งแนวโน้มในอนาคตอย่างมากอีกด้วย

 

6) เปลี่ยนรัฐบาลไม่มีผลกับราคาเหล็กขึ้นหรือลงมากนักแต่ถ้าลดภาษีนำเข้าเมื่อ ไรราคาลดลงแน่นอน ส่วนใหญ่นโยบายของทุกรัฐบาลจะให้การแข่งขันแบบเสรีอยู่แล้ว  การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆจึงไม่ค่อยมีผลต่อราคาขึ้นหรือลงมากแต่อย่างใด ที่มีผลโดยตรงก็คือภาษีนำเข้าจะมีผลโดยตรงมากกว่าต่อราคาเหล็กเพราะจะมีผล ทางจิตวิทยาและต้นทุนที่แท้จริงทำให้มีผลราคามากกว่า

 

 

7) ถ้าโปรเจกใหญ่ๆจากรัฐบาลมีมาก ราคาเหล็กก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยทั่วไปรัฐบาลจะมีงบประมาณประจำแผนเศรษฐกิจอยู่แล้ว แต่ถ้ามีโครงการใหญ่ๆเช่นสนามบิน รัฐสภาใหม่ รถไฟรางคู่ หรือโปรเจคใดก็ตาม ที่ใช้การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และจะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรวมทั้งจะก่อให้เกิด อุปสงค์ อุปทานอย่างมาก โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีการลงทุน  ก่อให้เกิดการก่อสร้าง   มีผลต่อราคาเหล็กในทางบวกอย่างชัดเจน

 

อยากวงการเหล็กของไทยไปได้ไกลแข่งขันได้ทุกชาติในโลก ทุกคนต้องร่วมมือกัน พัฒนา ร่วมใจกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ข้อมูลจาก คุณชูเกียรติ ผาติเสนะ

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.ksteelcenter.com 25/8/56

Visitors: 140,147