-->

วิวัฒนาการงานเชื่อม

วิวัฒนาการของการเชื่อมโลหะ
 มนุษย์เริ่มรู้จักใช้โลหะชนิดแรก คือ ทองแดง ซึ่งได้นำมาใช้ทำเป็นสิ่งของต่าง ๆ มากกว่า 4,000  ปี ก่อนคริสต์ศักราช และได้ค้นพบบรอนซ  พร้อมทั้งได้รับการพัฒนาในช่วงก่อนคริสต์ศักราช ส่วนเหล็กนั้นได้รู้จักและนำมาใช้ในแถบยุโรป  ประมาณ 1000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และได้พัฒนาเตาถลุงเหล็กในราวปี ค.ศ. 1000 – 1200  มาเป็นเตาแบบ บลาสเฟอร์เนซ

 

 


ต่อมาต้นศตวรรษที่  19  Edmund  Davy  ได้ค้นพบแก๊สอะเซทิลีนและได้นำมาผลิตใช้กับการเชื่อมและตัดโลหะด้วยออกซีอะเซทิลีน

ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1801  Sir  Humphry  Davy ได้ค้นพบการอาร์กด้วยกระแส ไฟฟ้าโดยบังเอิญในห้องทดลอง

ต่อมาปี ค.ศ. 1809 Sir  Humphry  Davy ก็ค้นพบวิธีการที่สร้างการอาร์ก  และรักษาให้คงสภาพการอาร์กอยู่ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการวิวัฒนาการขั้นแรกของการเชื่อมด้วยการอาร์กแบบต่าง ๆ


การวิวัฒนาการของการเชื่อมโลหะที่มีการหลอมละลายของโลหะเป็นครั้งแรกเป็นการกระทำของ  Auguste  de  Meritens  ได้เชื่อมแผ่นตะกั่วที่ใช้ในแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน  โดยใช้ขั้วไฟฟ้าที่ทำจากคาร์บอน


ในปี  ค.ศ.  1881  Auguste  de  Meritens  ได้เชื่อมแผ่นตะกั่วที่ใช้ในแบตเตอรี่เข้าด้วยกันโดยใช้ขั้วไฟฟ้าที่ทำจากคาร์บอน

 


ในปี  ค.ศ.  1885  Benardos  N. และ  Olszeweski  S.  ได้พัฒนาเครื่องเชื่อมขึ้นแทนแบตเตอรี่  แต่ก็ยังคงใช้แท่งคาร์บอนอาร์กให้ความร้อน

 


ปี  ค.ศ.  1888  N.G.  Slavianoff  ชาวรัสเซีย  ได้นำการใช้ขั้วเชื่อมโลหะที่ไม่มีสารพอกหุ้มนำมาใช้เป็นครั้งแรกซึ่งการเชื่อมยังมีปัญหาอยู่มาก

 


ปี  ค.ศ.  1892  C.L. Coffin  ชาวสหรัฐอเมริกา  ก็เป็นอีกผู้หนึ่งของผู้บุกเบิกกรรมวิธีการเชื่อมโลหะแบบขั้วเชื่อมโลหะที่ไม่มีสารพอกหุ้ม

และในปี  ค.ศ. 1892  นี้ N.G.  Slavianoff  ก็ได้สิทธิบัตรในกรรมวิธีการเชื่อมโลหะแบบขั้วเชื่อมโลหะที่ไม่มีสารพอกหุ้ม 

 


ปี  ค.ศ.  1907  Kjellberg  วิศวกรที่เป็นชาวสวีเดนได้จดสิทธิบัตรกรรมวิธีการเชื่อมแบบขั้วเชื่อมที่มีสารพอกหุ้ม  สารพอกหุ้มบาง ๆ นี้เอง  ยังช่วยทำให้กระแสเชื่อมคงที่  ทำให้งานเชื่อมดีขึ้นบ้าง
ปี  ค.ศ.  1912 Kjellberg  วิศวกรชาวสวีเดน  ก็ได้จดสิทธบัตรสำหรับขั้วเชื่อมที่มีสารพอกหุ้มหนาขึ้น  สารพอกหุ้มนี้ทำด้วยแอสเบสตอส  ซึ่งจะมีโซเดียมซิลิเกดเป็นตัวประสาน 

 


ปี  ค.ศ.  1930  Hobart และ Devers  ได้นำกรรมวิธี  การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมออกมาเผยแพร่ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูง  การหลอมละลายลึกสูงแนวแคบ  เชื่อมด้วยความเร็วสูง 


ปี  ค.ศ.  1942  The  Linde  Company  ได้รับใบอนุญาตให้พัฒนากรรมวิธีการเชื่อมแบบ  GTAW  (  Gas  Tungsten – arc  welding) หรือ TIG  ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้  อาจ


กล่าวได้ว่า  สงครามโลกครั้งที่  2  ได้กระตุ้นให้มีการพัฒนาการเชื่อมโดยใช้ก๊าซเฉื่อยช่วยทำให้งานเชื่อมมีความสะอาดมากขึ้น  และผลจากการพัฒนาการเชื่อม  TIG  ทำให้มีการใช้อะลูมิเนียมและแมกนีเซียมในงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนการเชื่อมมิก (Gas  metal – arc  welding)  ได้จดสิทธิบัตรในปี  ค.ศ.  1948

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.mtec.or.th/25/8/56

 

Visitors: 154,485