-->

การตัดด้วยพลาสม่า

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการตัดด้วยพลาสม่า

 

หัวตัด (Torch)
มีทั้งชนิดที่ควบคุมด้วยมือ (Manual) และจับโดยใช้เครื่อง (Mechanically-mounthed torch) โดยขนาดที่ใช้งานจะขึ้นกับความหนาของโลหะที่จะใช้ตัด หัวตัดจะทำงานที่อุณหภูมิสูงซึ่งภายในจะมีชิ้นส่วนที่สึกหรอซึ่งจำเป็นต้อง ได้รับการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ และจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน สำหรับปลายของอิเลคโตรดจะเกิดการสึกหรอในระหว่างการใช้งานดังนั้นควรได้รับ การเปลี่ยนเพื่อคงประสิทธิภาพในการตัด

เครื่องตัดพลาสม่าซีเอ็นซี

เครื่องตัดพลาสม่า (Power Supply)
เครื่องตัดพลาสม่าเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน เป็นวงจรกระแสตรงที่มีแรงดัน 240-400 VDC . ปริมาณของกระแสที่จ่ายออกมาจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการตัดและความหนาของชิ้น งานที่ใช้ตัด หน้าที่หลักของแหล่งจ่ายพลังงานคือจ่ายพลังงานให้ถูกต้องเพื่อให้รักษาระดับ ของการเกิดพลาสม่าหลังจากที่มีการแตกตัวเป็นอิออนแล้ว

ระบบควบคุมการตัด
การควบคุมการตัดพลาสม่าแบบง่ายจะใช้ปุ่มควบคุมโดยการให้ทำงานและหยุดทำงาน ทั้งแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมลำดับในการตัดและ มีการปรับปริมาณแก๊สและระดับของพลังงานให้เหมาะสม

ระบบป้องกัน
ใช้ Pressure Switch เพื่อวัดว่าแก๊สมีปริมาณเพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ เพื่อป้องกันหัวตัดเสียหายจากการอาร์คภายในซึ่งถ้าหากปริมาณแก๊สต่ำระบบจะ ไม่ทำงาน

การควบคุมสภาวะแวดล้อม
กระบวนการตัดพลาสม่า จะก่อให้เกิดเสียงและควันจากการตัดชิ้นงาน สามารถควบคุมได้หลายวิธี เช่น การตัดบนผิวน้ำ, การตัดใต้ผิวน้ำ

คุณภาพในการตัดพลาสม่า
ความเรียบของพื้นผิว , ความกว้าง, มุม , ความคมของขอบที่ตัด, เศษโลหะที่ติดอยู่ ซึ่งคุณภาพเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ถูกตัด , เครื่องมือที่ใช้ตัด, สภาวะในการตัด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://engineerknowledge.blogspot.com27/8/56

Visitors: 159,624