-->

สูตรการคำนวณน้ำหนักเหล็ก

สูตรการคำนวณน้ำหนักเหล็ก

 

ความรู้เรื่องเหล็ก - สูตรการคำนวณน้ำหนักเหล็ก
ในการคำนวณน้ำหนักเหล็กโดยประมาณนั้น เหล็กเป็นวัสดุที่มีหลายรูปร่าง และหลายขนาด ดังนั้นการคำนวณหาน้ำหนักเหล็กโดยประมาณจึงมีสูตรที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ ของเหล็ก ดังนี้


เหล็กกลม

1. เหล็กกลม

น้ำหนัก (กก.) = เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0062

เหล็กสี่เหลี่ยม

2. เหล็กสี่เหลี่ยม

น้ำหนัก (กก.) = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079

เหล็กหกเหลี่ยม

3. เหล็กหกเหลี่ยม

น้ำหนัก (กก.) = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0068


4. เหล็กแปดเหลี่ยม

น้ำหนัก (กก.) = ขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0065

เหล็กแบน

5. เหล็กแบน

น้ำหนัก (กก.) = ความหนา (ซม.) x ความกว้าง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079

เหล็กแผ่น

6. เหล็กแผ่น

น้ำหนัก (กก.) = ความหนา (มม.) x ความกว้าง (ฟุต) x ความยาว (ฟุต) x 0.7293

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://engineerknowledge.blogspot.com27/8/56

Visitors: 140,147