-->

ไฮดรอลิค

Hydraulic

 

มาทำความรู้จักความหมายของคำว่า "ไฮดรอลิก (hydraulic)" กันก่อนครับ คำว่าไฮดรอลิกส์ (hydrauluc)นั้น แต่เดิมมาจากรากศัพท์ในภาษากรีก คือ "Hydro" ซึ่งมีความหมายว่าน้ำ และ "aulis" นั้นหมายถึงท่อ แต่เดิมนั้น คำว่าไฮดรอลิก หมายถึงเฉพาะการไหลของน้ำในท่อเท่านั้น แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ไฮดรอลิก หมายถึงการไหลของ ของเหลวทุกชนิด (ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมัน) ที่ใช้ในระบบ เพื่อเป็นตัวสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานในการเปลี่ยนแปลงกำลังงานของไหล ให้เป็นกำลังงานกล
 

ไฮดรอลิก ประกอบด้วย 5 ส่วนประกอบหลัก (อย่างคร่าวๆ)
1. ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ (Hydraulic reservoir)

2. กรอง (filter)
3. ปั้มไฮดรอลิกส์ (Hydraulic pump)
4. วาล์วควบคุมทิศทางกระบอกไฮดรอลิกส์ (Directional control vlave)
5. กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic cylinder)

ระบบไฮดรอลิค
 

สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม ได้ 3 กลุ่ม
กลุ่มที่1.
ประกอกอบด้วย 1) ถังพัก 2)กรอง 3) ปั้มน้ำมันไฮดรอลิกส์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ในระบบไฮดรอลิกส์ ถือว่าเป็นชุดต้นกำลัง โดย ถังพักจะทำหน้าที่เก็บ และพักน้ำมันไว้สำหรับใช้กับระบบ(มีวัตถุประสงค์แฝงอย่างอื่นอีก เอาไว้ว่ากันตอนเกี่ยวกับการออกแบบถังพักครับ) ส่วนปั้มไฮดรอลิกจะทำหน้าที่ดูดน้ำมันและส่งจ่ายให้กับระบบในรูปของการไหล โดยรับกำลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า(Electrical motor) หรือเครื่องยนต์ (Engine)
น้ำมันที่ออกจากปั้ม มีทั้งปริมาณ และความเร็วในการไหลออกจากปั้ม หรือเรียบเรียงกันใหม่ว่า ปริมาณการไหลต่อเวลา หรือ อัตราการไหล (Flow-rate, ซึ่งมักใช้สัญลักษณะเป็นตัว "Q") ซึ่งอยู่ในรูปของ พลังงานในรูปการไหลของๆ เหลว

กลุ่มที่ 2.

ชุดควบคุมการการไหลของน้ำ มันไฮดรอลิกส์ ซึ่งจะมีผลกับอุปกรณ์ให้งานในกลุ่มถัดไป อุปกรณ์ตัวนี้ จะเป็นตัวที่ 4) วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน (Directonal control alve) ซึ่งเป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในส่วนควบคุมการกทำงานของระบบ

กลุ่มที่ 3

เป็น กลุ่มของอุปกรณ์ให้งานเชิงกล ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานที่มาจากการไหลของๆเหลวในที่นี้คือน้ำมัน เป็นพลังงานกล อุปกรณ์ในข้อที่ 5) คือกระบอกไฮดรอลิก นั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://engineerknowledge.blogspot.com27/8/56

 

Visitors: 140,149