-->

วิธีการสกัดทองคำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

วิธีการสกัดทองคำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   

การสกัดทองคำมีกรรมวิธีที่นิยมทำและได้ทองคำที่บริสุทธิ์ถึง 99.99 % มี 3 วิธีในการทำ

1 การใช้การเคมีสกัดทองคำ

2 การหลอมถลุงสกัดทองคำ

3 การใช้ระบบเคมีไฟฟ้าสกัดทองคำ

วิธีการสกัดทองคำด้วยสารเคมี

1.1 วัตถุดิบการสกัดทองคำ ( รูปตัวอย่าง )

1.2  สถานที่ในการสกัดทองคำ

1.3 สารเคมี  (กรดไนตริก )

1.4  บีกเกอร์  ( Beaker )

สำหรับวิธีการสกัดทองคำโดยใช้สารเคมีอาจต้องทำในพื้นที่ ที่ห่างไกลจากชุมชุนเพราะเนื่องจากจะมีสารเคมีรั่วไหล  กลิ่น ควัน หากทำในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนอาจ ทำให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์ ในชุมชนถึงกับชีวิตได้ จึงควรระวังเป็นพิเศษในการเลือกสถานที่และต้องผ่านการอบรมหรือ Traning จากผู้มีความรู้เท่านั้น

คลิกดูที่หัวข้อ 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.รับซื้อไอซี.com

 


  • ขั้นตอนการทำ แบบที่1 ใช้การเคมีสกัดทองคำ 1. นำวัตถุดิบการสกัดทองคำใส่ลงในบีกเกอร์ ( Beaker )วัตถุดิบในที่การสกัสทองครั้งนี้ใช้ CPU 2.เติมสารเคมีกรดไนตริกลงในบีกเกอร์ ( Beaker ) ...

  • การหลอมถลุงสกัดทองคำ 1.1 วัตถุดิบการสกัดทองคำ( รูปตัวอย่าง ) 1.2 สถานที่ในการสกัดทองคำ 1.3น้ำประสานทอง(สารบอแรกซ์ ) 1.4 เตาถลุง 1.5 ทองแดงเม็ดบริสุทธิ์ 1.6 ตะกั่วนมบริสุทธิ์ 1.7 ส...

  • วิธีการใช้ระบบเคมีไฟฟ้าสกัดทองคำ 1.1 วัตถุดิบการสกัดทองคำ( รูปตัวอย่าง ) 1.2 สถานที่ในการสกัดทองคำ 1.3 สารเคมี( กรดลอกทอง ) 1.4 บีกเกอร์( Beaker ) 1.5 เครื่องจ่ายไฟ( Power Supply ...
Visitors: 159,624