-->

การหลอมถลุงสกัดทองคำ

การหลอมถลุงสกัดทองคำ

 

1.1 วัตถุดิบการสกัดทองคำ ( รูปตัวอย่าง )

1.2 สถานที่ในการสกัดทองคำ

1.3 น้ำประสานทอง (สารบอแรกซ์ )

1.4 เตาถลุง

1.5 ทองแดงเม็ดบริสุทธิ์

1.6 ตะกั่วนมบริสุทธิ์

1.7 สารเคมี  (กรดไนตริก )

สำหรับวิธีการสกัดทองคำโดยการหลอมถลุงสกัดทองคำอาจต้องทำในพื้นที่ ที่ห่างไกลจากชุมชุนเพราะเนื่องจากจะมีสารเคมีรั่วไหล  กลิ่น ควัน หากทำในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนอาจ ทำให้เกิดอันตรายแก่คน สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตในชุมชนถึงกับชีวิตได้ เพราะเนื่องจากจะมีสารตะกั่วและสารเคมีในตัวไอซี ( IC) ที่เป็นอันตรายจึงควรระวังเป็นพิเศษในการเลือกสถานที่และก่อนคิดลงมือทำและไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ต้องการทำ ต้องผ่านการอบรมหรือ Traning จากผู้มีความรู้เท่านั้น

ขั้นตอนการทำ

1. นำวัตถุดิบการสกัดทองคำใส่ลงในเตาถลุง วัตถุดิบในที่การสกัดทองครั้งนี้ใช้ CPU

2.เตาถลุงความร้อนสูง

3.CPUถูกถลุงด้วยความร้อนสูง

4.ใส่ตะกัวนม

5.ใส่ทองแดงบริสุทธิ์หรือทองแดงเม็ด

6.ใส่น้ำประสานทอง (สารบอแรกซ์ )

 

7.ตะกั่ว ทองแดง ทอง และโลหะต่างๆในตัว CPU หลอมรวมกัน

 

 

8. เทของเหลวด้านบนของเบ้าหลอมออกจนเหลือแต่โลหะที่หลอมรามกัน

9.ปล่อยเบ้าหลอมให้เย็น

10.โลหะที่ได้จากการหลอมถลุง CPU

 

11.นำก้อนโลหะที่ได้จากการหลอมถลุงมาใส่ในสารเคมี  (กรดไนตริก ) ตามรูปครับ

11.สารเคมี  (กรดไนตริก )ทำปฏิกิริยาเคมีจนโลหะที่เป็นก้อนสลายกลายเป็นก้อนตะกอนทองสีกาแฟ ตามรูป

 

12.กรองผงทองคำแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

 

13.ผงทองคำบริสุทธิ์ที่ได้หลังจากทำความสะอาดแล้ว ตามรูปครับ

 

14.ผงทองคำบริสุทธิ์ที่ได้นำมาเป่าให้ความร้อนรวมกันเป็นก้อนเดียว ตามรูปครับ

 

15.ตัวอย่างทองคำที่ได้จากการสกัดทองคำด้วยการหลอมถลุงจาก CPU

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.รับซื้อไอซี.com

Visitors: 156,547