-->

วิธีการใช้ระบบเคมีไฟฟ้าสกัดทองคำ

วิธีการใช้ระบบเคมีไฟฟ้าสกัดทองคำ

 

1.1 วัตถุดิบการสกัดทองคำ ( รูปตัวอย่าง )

1.2  สถานที่ในการสกัดทองคำ

1.3 สารเคมี ( กรดลอกทอง )

1.4  บีกเกอร์  ( Beaker )

1.5 เครื่องจ่ายไฟ ( Power Supply )

1.6 แผ่นทองแดงบริสุทธิ์

1.7 แผ่นตะกั่วบริสุทธิ์

สำหรับ วิธีการสกัดทองคำโดยใช้เคมีไฟฟ้าสกัดทองคำอาจต้องทำในพื้นที่ ที่ห่างไกลจากชุมชุนหรือมีเนื้อที่กักเก็บของเสียหรืิอสารเคมีเพราะเนื่องจากจะมีของเสีย  กลิ่น ควัน หากทำในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนอาจ ทำให้เกิดความรำคาญและอันตรายได้ จึงควรระวังเป็นพิเศษในการเลือกสถานที่และก่อนคิดลงมือทำและไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ต้องการทำ ต้องผ่านการอบรมหรือ Traning จากผู้มีความรู้เท่านั้น

ขั้นตอนการทำ

1. นำวัตถุดิบการสกัดทองคำใส่ลงในบีกเกอร์ ( Beaker )  วัตถุดิบในที่การสกัดทองครั้งนี้ใช้ โลหะชุบทองคำ       

2.ใส่สารเคมี ( กรดลอกทอง ) ในภาชนะแก้ว จากนั้นนำแผ่นโลหะชุบทองคำมาวางบนแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ และอีกด้านเป็นแผ่นตะกั่วบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่โลหะชุบทองคำ ตามรูปตัวอย่างครับ

3.จ่ายกระแสไฟฟ้าบวกเข้าที่แผ่นทองแดงบริสุทธิ์ และจ่ายกระแสไฟฟ้าลบเข้าที่แผ่นตะกั่วบริสุทธิ์ ทองจะหลุดออกจากโลหะที่ชุบอยู่เป็นตะกอนสีดำ ตามรูปตัวอย่างครับ

4.นำสารเคมี ( กรดลอกทอง ) มากลองจะได้ผงตะกอนทอง ตามตัวอย่างรูป

5.นำผงตะกอนทองที่ได้ไปล้างด้วยน้ำสะอาด

6.ผงตะกอนทองคำที่กรองทำความสะอาดแล้ว

 

8.ตัวอย่างทองคำที่ได้จากการสกัดทองคำด้วยระบบเคมีไฟฟ้าจาก โลหะชุบทองคำ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.รับซื้อไอซี.com

 

 

Visitors: 158,874