-->

เหล็กดัดกับทางหนีไฟ

  


 ในภาพเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด และเหล็กดัดมีช่องทางหนีไฟ 
- แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เลื่อนใช้งานมุ้งลวดได้สะดวก
- เหล็กดัดสามารถรับน้ำหนักผู้ชายหนัก 82 กิโลกรัมได้โดยผู้ใช้งานแสดงการขึ้นไปยืนบนเหล็กดัดทั้งตัว(สังเกตจากความสูงของผู้ใช้งานสูง 183 เซนติเมตร)

เหล็กดัดที่รับน้ำหนักได้มากสามารถป้องกันอุบัติเหตุเวลาเด็กเล่นโหนเหล็กดัดแล้วเหล็กดัดหล่นลงมาทับเด็ก
- ผู้ใช้งานสามารถหนีไฟผ่านเหล็กดัดได้อย่างลวดเร็วสามารถดัดแปลงเป็นการปลูกต้นไม้ที่ระเบียง หรือซ่อมแอร์ได้

 

Visitors: 157,871