-->

เหล็กดัดโดนโจรงัดกับเหล็ก 4 หุนตัน

 

ภาพที่เหล็กดัดโดนงัดไม่ใช่ผลงานร้านผมนะครับ

เหล็กดัดโดนงัด

 

งัดเหล็กดัด

ภาพที่เหล็กดัดโดนงัดไม่ใช่ผลงานร้านผมนะครับ

โจรขึ้นบ้าน

 

 

 

 

เหล็กแบนสามารถตัดทำลายได้ตามภาพที่เห็น

- เหล็ก 4 หุนตันจะมีขนาด 0.9 เซนติเมตร หรือเกือบๆ 1 เซนติเมตร

 

 

 

 

 

Visitors: 159,625