-->

หน้าต่างบ้านของท่านมีรางมุ้งลวดหรือไม่ ดูยังไง

วงกลมสีแดงวงรอบรางมุ้งลวด

วงกลมสีแดงวงรอบรางมุ้งลวด

วงกลมสีแดงวงรอบรางมุ้งลวด

วงกลมสีแดงวงรอบรางมุ้งลวด

รูปนี้หน้าต่างไม่มีรางมุ้งลวด

รูปนี้หน้าต่างไม่มีรางมุ้งลวด

-หน้าต่างไม่มีรางมุ้งลวดก็สามารถติดตั้งมุ้งลวดได้นะครับ ต้องสร้างรางมุ้งขึ้นมาเอง ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าหน้าต่างที่มีรางมุ้งอยู่แล้ว

Visitors: 154,484