-->

ซ่อนแม่กุญแจประตูไม่ให้โจรเห็น โจรจะไม่แน่ใจว่าเจ้าของบ้านอยู่บ้านหรือไม่

โจรเห็นกุญแจคล้องอยู่หน้าประตู โจรจะรู้ว่าเจ้าของไม่อยู่

 ไม่อยู่บ้านโจรนึกว่าอยู่บ้าน ซ่อนแม่กุญแจไม่ให้โจรเห็น 

 

แต่ใช้ขอบประตูกระจกบานเลื่อนบังแม่กุญแจ ไม่ให้บุคคลภายนอกเห็น

 
 

 

Visitors: 156,546