-->

เปรียบเทียบราคาเหล็กดัดยังไงดี

1 เปรียบเทียบราคาเหล็กดัดยังไงดี

1.1 ควรเลือกรูปแบบเหล็กดัดที่ลูกค้าต้องการก่อน เลือกขนาดเหล็ก ประเภทของสี และลวดลายที่ถูกใจ

1.2 หาช่างเหล็กดัดที่ลูกค้าชอบ และนำราคาแต่ละเจ้ามาเปรียบเทียบราคากัน

 

คลื๊กดูบทความเลือกเหล็กดัดแบบไหนดี ตาม link นี้

คลื๊กดูบทความเลือกช่างเหล็กดัดร้านไหนดี ตาม link นี้

 คลื๊กดูบทความทำไมต้องเลือกร้านเหล็กดัดที่ดี ตาม link นี้

2 การคิดราคาของร้านค้ามี 2 แบบ

2.1 ร้านจะคิดราคาเหล็กดัดให้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าต้องวัดขนาดของประตูหน้าต่างไปให้กับร้านค้าก่อน ร้านพวกนี้จะคิดราคาค่อนข้างเป๊ะ

2.2 ร้านที่ลูกค้าไม่ต้องมีขนาดประตูหน้าต่างไปให้ จะคิดราคาโดยประมาณ

 

3 จะหาขนาดประตูหน้าต่างได้อย่างไร

3.1 วัดเอง วันที่ขอบวงกบด้านนอกจะดีกว่าวัดที่ขอบวงกบด้านใน แต่ถ้าวัดที่ขอบวงกบด้านในไปแล้วก็ใช้ได้ไม่ต่างกันเพียงแต่ระบุให้ทางร้านรู้ด้วยว่าขนาดประตูหน้าต่างที่ลูกค้าวัดมาเป็นการวัดวงกบนอกหรือวงกบใน

3.2 หาร้านมาวัดให้ บางร้านไม่ต้องมีขนาดประตูหน้าต่างก็ประเมินราคาให้เบื้องต้น และเมื่อลูกค้ารับได้กับราคาเบื้องต้นก็จะมาวัดหน้างานให้ หรือบางร้านมาวัดหน้างานให้เลยเนื่องจากร้านอยู่ใกล้

 

4 ร้านที่ยอมมาวัดหน้างาน กับร้านที่ไม่ยอมมาวัดหน้างาน เลือกร้านไหนดี

4.1 ถ้าราคา และคุณภาพใกล้เคียงกันควรเลือกร้านที่ยอมมาวัดหน้างาน เพราะการเดินทางมาวัดหน้างานให้ แสดงถึงมีความตั้งใจที่จะทำงาน

 4.2 แต่ถ้าลูกค้าเน้นคุณภาพ และเชื่อว่าร้านที่ไม่ได้มาวัดหน้างานคุณภาพดีกว่าพอสมควร ลูกค้าเลือกร้านที่ไม่ได้มาวัดหน้างานที่ลูกค้าเชื่อว่าคุณภาพดีกว่าได้

4.3 อีกกรณีคือลูกค้าเน้นราคา ร้านที่ไม่ได้มาวัดหน้างานมีราคาถูกกว่าพอสมควร ลูกค้าเลือกร้านที่ราคาถูกกว่าพอสมควรได้ แต่ถ้าราคาต่างกันแค่ค่าเดินทางอาจไม่คุ้มเมื่อเทียบกับความตั้งใจในการทำงาน

Visitors: 154,484