-->

แม่กุญแจ และตัวล็อคมีกี่แบบ ใช้งานยังไงดี

-

-ป้ายราคาทุกภาพเป็นราคาเดือนมิถุนายน 2559


 3

-ภาพกุญแจความแข็งแรงระดับ 7 

-ความแข็งระดับ 7 หมายถึงยี่ห้อ MASTER เขาตั้งระดับความแข็งแรงให้กับกุญแจของเขาเองครับ

-ความแข็งแรงระดับ 7 หมายถึงกรรไกรตัดเหล็กยังสามารถตัดได้อยู่

-ถ้าใครใช้วัสดุอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นแต่เป็นวัสดึประเภทเดียวกัน ความหนาใกล้เคียงกันความแข็งแรงผมคิดว่าไม่ต่างกันเท่าไรครับ


รูปกรรไกรตัดเหล็กกำลังตัดเหล็กดัด

รูปกุญแจความแข็งแรงตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปกรรไกรตัดเหล็กไม่สามารถตัดได้ ที่มุมบนขวาจะมีรูปกากบาทกรรไกรตัดเหล็กด้วย

รุ่นนี้แข็งรงระดับ 9 กรรไกรตัดเหล็กตัดไม่ได้ 

-ไม่ใช้ลูกกุญแจ 

-ใช้การตั้งรหัสตัวเลข 4 ตัว ลูกค้าสามารถตั้งรหัสที่ตัวเองชอบได้ 

-มียางกันนำ้ให้ด้วยที่บรืเวณตั้งรหัส

กุญแจสำหรับใช้กับจักรยาน 

-ลวดสลิงเส้นผ่านศูรย์กลาง 12 มิลลิเมตร หรือ 1.2 เซนติเมตร 

-ความแข็งแรงที่ระดับ 7 ผมคาดว่ากรรไกรตัดเหล็กตัดได้ 

-ถ้าใครใช้วัสดุอุปกรณ์ยี่ห้ออื่นแต่เป็นวัสดึประเภทเดียวกัน ความหนาใกล้เคียงกันความแข็งแรงผมคิดว่าไม่ต่างกันเท่าไร

รุ่นนี้ความแข็งแรงระดับสิบ 

-เป็นท่อนโลหะกรมๆหนา13มิลลิเมตร กรรไกรตัดเหล็กตัดไม่ได้

********************


กุญแจที่ใช้กับกระเป๋าเดินทางแบบล็อคด้วนลวด ความแข็งแรงสูงสุดที่ระดับ 3 กรรไกรตัดเหล็กตัดได้ง่าย แต่คงมีโจรเอากรรไกรตัดเหล็กเข้าไปในบริเวณที่มีกระเป๋าเดินทางได้ยาก

กุญแจที่ใช้กับกระเป๋าเดินทางแบบล็อคด้วยแท่งเหล็กกลม ความแข็งแรงสูงสุดที่ระดับ4 กรรไกรตัดเหล็กตัดได้ง่าย

*******************

การใช้แม่กุญแจมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ

1.1 สถานที่ใช้แม่กุญแจมีคนผ่านไปผ่านมามากน้อยแค่ไหนถ้ามีคนผ่านไปผ่านมาโจรจะลงมือลำบากขึ้น 

1.2 โจรสามารถนำกรรไกรตัดเหล็กเข้าไปในสถานที่นั้นได้หรือไม่

1.21 สถานที่โจรนำกรรไกรตัดเหล็กเข้าไปไม่ได้ สามารถใช้กุญแจที่มีความแข็งแรงตั้งแต่ระดับ7 ลงมาได้ 

1.22 สถานที่นำกรรไกรตัดเหล็กเข้าไปได้ 

-กรรไกรตัดเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่มีเสียง แต่เสียงไม่ดัง 

-ในสถานที่แบบนี้อย่างน้อยแม่กุญแจควรป้องกันกุญแจตัดเหล็กได้

1.23 สถานที่ที่สามารถใช้เครื่องมือช่างแบบไฟฟ้าได้ เช่นสว่านเจาะรูลูกกุญแจ ลูกหมูตัดเหล็ก

-สว่าน และลูกหมูปัจจุบันมีแบบใช้แบตเตอรีในตัวแล้วทำให้ไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กไฟ 

-ในสถานที่สามารถใช้เครื่องมือช่างแบบไฟฟ้าได้ ถึงอย่างไรโจรก็ขโมยได้ไม่ว่าจะใช้แม่กุญแจยี่ห้ออะไร แต่จะเกิดเสียงดัง และเกิดประกายไฟ จนทำให้มีคนสังเกตเห็น


Visitors: 149,899