-->

แม่กุญแจ และตัวล็อคมีกี่แบบ ใช้งานยังไงดี 2

ที่ครอบลูกบิดประตูครับ ถ้าใช้กับแม่กุญแจดีๆหน่อย โจรเปิดยากนะครับ

มีวิธีล็อคได้ 2 แบบครับ

นี่คือวิธีล็อคแบบที่หนึ่ง เหมาะกับลูกบิดประตูที่มีขนาดเล็ก

วิธีล็อคแบบที่สอง เหมาะกับลูกบิดประตูขนาดใหญ่ทำให้ล็อคแบบวิธีแรกไม่ได้ ล็อคแบบที่สองโจรเลื่อยตัวครอบออกได้ง่ายกว่าแบบแรก แต่กว่าจะเลื่อยออกได้คงมีเสียงดังพอสมควร

ที่เก็บกุญแจแบบตั้งรหัส ติดตั้งโดยยึดติดกับตัวกำแพงบ้าน

กุญแจแบบต่างๆ พร้อมราคาประกอบ

 

 

 

 


 

Visitors: 147,653